Oté Ooglid Doekjes

Oté Ooglid Doekjes

15 stuks Promo

Deze reinigingsdoekjes met kalmerende kamille verwijderen op een effectieve manier vuil en afscheiding van oogleden en wimpers. Deze doekjes zijn conserveringsmiddelvrij, hypoaller ... Meer info


Class 5 Discs Peeling
Class 5 Discs Peeling